W zarządzaniu projektami i tworzeniu oprogramowania pojawia się wiele metod, które mają pomóc szybciej i efektywniej osiągać cele. Jedną z najpopularniejszych metod jest scrum, który wywodzi się z filozofii agile. I to nie przypadek, że scrum stał się tak powszechny. Jak może pomóc w pracy?

Scrum to metoda zwinnego zarządzania projektami, która pomaga organizować pracę w zespole, usprawniać przepływ informacji oraz szybciej uzyskiwać efekty. Szczególnie popularny jest w branży IT, ale z powodu swojej skuteczności zyskuje coraz więcej zwolenników także w innych branżach. Zwłaszcza tam, gdzie pracuje się w grupach i gdzie chce się uzyskać konkretne rezultaty czy to w postaci określonego produktu, czy usługi.

Na czym polega scrum?

Praca w tej metodologii zakłada pełnienie określonych ról w projekcie i następuje w konkretnych, powtarzalnych etapach.

Główne role w scrumie to product owner (właściciel produktu), scrum master (mistrz scrum) i development team (zespół deweloperski). Product owner odpowiada za cel projektu i priorytety, scrum master za koordynację i przestrzeganie zasad scrum, a development team za realizację pracy. Często zespół wspierają też testerzy.

Sprint, czyli czas na wykonanie konkretnego zadania, podzielony jest na etapy: sprint planning, daily scrum, sprint review i sprint retrospective.

Scrum jest iteracyjnym i przyrostowym postępowaniem. Co to oznacza?

Iteracyjność oznacza, że ​​każdy sprint jest powtarzalnym cyklem pracy, a zespół po każdym sprincie, podejmuje decyzję, czy kontynuować pracę nad tym samym aspektem produktu w kolejnym sprincie, czy też skupić się na innej części produktu. W ten sposób proces iteracji jest kontynuowany, a produkt jest rozwijany stopniowo, krok po kroku.

Przyrostowość oznacza z kolei, że każdy sprint dostarcza wartości do produktu, a na końcu każdego sprintu powstaje produkt, który jest gotowy do uruchomienia lub prezentacji.

Więcej o scrumie przeczytasz w artykule „Scrum w pigułce, czyli co to właściwie jest scrum”.

Jakie korzyści płyną z wykorzystania scruma w pracy?

Scrum ma wiele korzyści i przewag nad innymi metodami. Poniżej najważniejsze z nich.

1. Wzrost przejrzystości procesu i poprawa komunikacji w zespole

Scrum kładzie duży nacisk na przejrzystość i komunikację. Poszczególne etapy pracy nad projektem powodują, że każda uczestnicząca w nim osoba ma aktualną wiedzę na temat tego, co dzieje się w projekcie, kto czym się zajmuje, jakie pojawiają się problemy, jak wyglądają postępy prac i co jeszcze trzeba zrobić. Dzięki temu współpraca przebiega znacznie sprawniej, pojawia się mniej nieporozumień i zakłóceń w komunikacji. 

2. Elastyczność i mniej błędów

Scrum jest elastyczną metodą, która pozwala na bieżąco wprowadzać zmiany i poprawki, jeśli zespół zauważy taką potrzebę. Zwłaszcza dwa etapy pracy – przegląd sprintu (sprint review) i retrospektywa (sprint retrospective) – dają możliwość oceny procesu, postępu pracy i efektów oraz szybkie wprowadzanie korekt. Łatwiej też reagować na zmieniające się wymagania klienta. Efekt? Mniej błędów.

3. Szybsze dostarczanie produktów i usług

Dzięki iteracyjnemu i przyrostowemu podejściu, scrum pozwala szybciej wprowadzać na rynek gotowy i działający produkt bądź usługę. Zamiast czekać wiele miesięcy, a niekiedy nawet lat, na gotowy i zadowalający efekt, scrum pozwala wdrożyć go dużo szybciej, a po uruchomieniu nadal rozwijać i udoskonalać. Szybsza i efektywniejsza praca jest szczególnie ważna w dzisiejszych dynamicznych czasach, gdy szybkość wprowadzania produktu na rynek ma większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej i może zdecydować o biznesowym sukcesie.   

4. Wzrost produktywności

Praca zespołowa i współpraca, którą zakłada scrum, zwiększa produktywność. Planowanie sprintu (sprint planning) oraz krótkie codzienne spotkania (daily scrum) gwarantują, że wszyscy znają swoje obowiązki, dążą do wspólnego celu i są zmotywowani, by osiągnąć zamierzony efekt. Metodologia scrum pozwala też uniknąć sytuacji, w które kilka osób w zespole wykonuje tę samą pracę.

5. Wzrost jakości, spadek błędów

Scrum koncentruje się na dostarczeniu możliwie najlepszego, gotowego do użycia produktu. Oznacza to, że zespół deweloperski stale testuje i weryfikuje swoją pracę, aby upewnić się, że na koniec sprintu cel zostanie osiągnięty i będzie spełniał zarówno standardy jakości, jak i wymagania klienta. Dzięki temu pojawia się też mniej błędów, co jest szczególnie istotne w dużych i drogich projektach.

6. Uczenie się na błędach

Mówi się, że nikt nie posiada całej wiedzy o danym produkcie czy projekcie. To prawda. Każdy członek zespołu ma swój kawałek puzzli, które dopiero, gdy zostaną złożone w całość, utworzą spójny obraz. Tak samo jest z błędami. Dzięki sprawnej komunikacji i ciągłej współpracy cały zespół może uczyć się na błędach poszczególnych osób. To znakomita okazja, by wyciągać wnioski i jeszcze bardziej usprawniać procesy.

7. Zadowolenie klienta

W scrumie zespół koncentruje się na dostarczenie wartości klientowi. Product owner dobrze zna potrzeby klienta, dzięki czemu może nie tylko odpowiednio ustalić priorytety, ale też dokonywać bieżących korekt. Dzięki temu końcowy produkt czy usługa będą odpowiadały wymaganiom klienta. 

8. Efektywna praca nad dużymi projektami

Choć scrum sprawdza się w małych projektach, to jest niezastąpiony w złożonych zadaniach. Scrum pozwala nawet bardzo duże i skomplikowane projekty dzielić na mniejsze zadania, które są szybciej wdrażane.

Podsumowując, metodologia scrum ma wiele zalet. Jeśli jeszcze nie pracowałeś w ten sposób, warto spróbować i samemu przekonać się, jak może usprawnić zarządzanie projektami.

A jeśli myślisz o nowej ścieżce kariery dla siebie, możesz rozważyć pracę jako scrum master lub tester oprogramowania.