Agile, scrum i zwinne zarządzanie coraz częściej stają się sposobami pracy nie tylko w dużych korporacjach, ale i mniejszych firmach, nawet spoza branży IT. A bycie scram masterem to szansa na karierę i dobrze płatną pracę. Tylko… co właściwie robi scrum master?

Dowiedz się więcej: Kim jest scrum master i czym się zajmuje?

Scrum to metoda zarządzania projektami, która polega na iteracyjnym, czyli powtarzalnym i inkrementalnym, czyli przyrostowym wytwarzaniu produktów. Projekty w tej metodzie dzielone są na mniejsze zadania, które realizuje się podczas kilku (zazwyczaj czterech) etapów: sprint planning, daily scrum, sprint review oraz sprint retrospective. Wszystkie te etapy składają się na tak zwany sprint. Więcej o tej metodzie pracy napisano w artykule „Scrum w pigułce, czyli co to właściwie jest scrum”.

Praca w scrumie składa się nie tylko z uporządkowanego procesu, ale i przypisanych ról w projekcie. A te są trzy: product owner (właściciel produktu), scrum master (mistrz scrum) i development team (zespół deweloperski).

Obowiązki scrum mastera

Gdyby chcieć użyć jakiegoś synonimu, który lepiej wyjaśni tę rolę, to scrum mastera można by nazwać koordynatorem, liderem, coachem czy facylitatorem. Scrum master (mistrz scrum) jest koordynatorem zespołu, a jego głównym celem jest zarządzanie procesem scrum. To kluczowa rola. Co to znaczy w praktyce? Oto obowiązki scram mastera:

– ułatwienie pracy zespołu w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników,

– zapewnienie, że zespół działa zgodnie z filozofią i zasadami agile,

– pomoc w ustaleniu, co da się zrobić w wyznaczonym terminie,

– dbanie o komunikację wewnątrz zespołu projektowego,

– dbanie o komunikację między zespołem a klientem,

– pomoc w uzyskaniu porozumienia, gdy członkowie projektu mają różne opinie,

– prowadzenie ceremonii scram, czyli spotkań: sprint planning, daily scrum, sprint review oraz sprint retrospective,

– zapewnienie, że zarówno poszczególne spotkania, jak i cały sprint są efektywne i produktywne,

– usuwanie przeszkód, które mogą utrudniać pracę zespołu,

– poprawienie jakości pracy,

– analizowanie pracy zespołu i udoskonalanie procesu scrum,

– pomoc członkom zespołu w skupieniu się na zadaniach i ograniczanie rozpraszaczy.

Warto pamiętać, że scrum master nie odpowiada osobiście i indywidualnie za wyniki pracy zespołu, ale pomaga zespołowi w krótkim czasie osiągnąć jak najlepsze efekty.

Kto może zostać scrum masterem?

Najprościej mówiąc – każdy. Nie ważne, czy jesteś humanistą, czy umysłem ścisłym. Nawet pracując w branży IT, nie musisz mieć wiedzy technicznej czy programistycznej, choć bywa to przydatne. W tej pracy ważniejsze są predyspozycje związane z osobowością, charakterem i tzw. umiejętności miękkie. Oczywiście obowiązkowo trzeba dobrze poznać zasady scruma i agile. Można w tym celu poszukać darmowych webinarów i kursów w internecie, ale jeśli poważnie myślisz o takiej ścieżce kariery, najlepiej odbyć certyfikowane szkolenie.

Jakie umiejętności miękkie będą niezbędne? Na pierwszym miejscu jest oczywiście komunikatywność. Scrum master musi umieć słuchać członków zespołu i jednocześnie efektywnie komunikować się z nimi. Scrum master powinien być nastawiony na szukanie rozwiązań i ciągłe doskonalenie się. Kluczowa w tej pracy jest też dobra organizacja, na którą składają się m.in. umiejętność zarządzania czasem i priorytetami. Dobry scrum master, jak każdy lider, powinien umieć motywować i inspirować zespół. Często zapomina się o empatii. Bez niej scrum masterowi ciężko będzie zrozumieć członków zespołu, ich perspektywy, potrzeby i wyzwania. A bez tego zrozumienia, nie będzie w stanie im pomóc.

Zarobki scrum mastera

Kariera w tym zawodzie to szansa nie tylko na ciekawą i pełną wyzwań pracę, ale i na dobre zarobki.

Opublikowany niedawno raport Hays Poland pokazał, że scrum master może zarobić od 120 do 190 zł netto za godzinę pracy w oparciu o B2B. Więcej w artykule „Myślisz o pracy w branży IT? Sprawdź, ile zarobisz jako tester lub scrum master”.

Raport Justjoin.it zarobki scrum masterów przedstawił w kategorii wynagrodzeń PM-ów. Ze zgromadzonych danych wynika, że PM seniorzy mogą zarobić nawet do 26.855 zł netto miesięcznie przy współpracy B2B lub do 22.529 zł brutto miesięcznie na umowie o pracę. Więcej w artykule „Jakie są realne zarobki w branży IT? Podwyżki dla testerów”.

Ale przeglądając ogłoszenia o pracę w serwisach dotyczących branży IT, można natknąć się nawet na takie, gdzie miesięczne wynagrodzenie scrum mastera przy współpracy B2B wynosi ponad 40 tys. zł.  

Może warto poważnie rozważyć tę ścieżkę kariery?