Terminy warsztatów online na żywo z trenerami, dotyczy kursu: Tester Manualny wieczorowo

Przypominamy, że wymagana jest obecność na 50% zajęć oraz zaliczenie testu końcowego, aby otrzymać certyfikat ukończenia naszego kursu.

Po każdym zjeździe uczestnicy otrzymują obszerne skrypty służące powtórzeniu lub nadrobieniu materiału.

Edycja wieczorowa
Warsztat online I
20.02.2024 18.30 – 21:00
Warsztat online II
29.02.2024 18.30 – 21:00
Warsztat online III
01.03.2024 18.30 – 21:00
Warsztat online IV
04.03.2024 18.30 – 21:00
Warsztat online V
05.03.2024 18.30 – 21:00
Warsztat online VI
07.03.2024 18.30 – 21:00
Warsztat online VII
12.03.2024 18.30 – 21:00
Warsztat online VIII
14.03.2024 18.30 – 21:00
Warsztat online IX
19.03.2024 18.30 – 21:00
Warsztat online X
21.03.2024 18.30 – 21:00
Warsztat online XI
26.03.2024 18.30 – 21:00
Warsztat online XII
28.03.2024 18.30 – 21:00
Warsztat online XIII
02.04.2024 18.30 – 21:00
Warsztat online XIV
04.04.2024 18.30 – 21:00
Warsztat online XV
09.04.2024 18.30 – 21:00
Warsztat online XVI
11.04.2024 18.30 – 21:00
Warsztat online XVII
16.04.2024 18.30 – 21:00
Warsztat online XVIII
23.04.2024 18.30 – 21:00

Egzamin
do 07.05.2024

return(
  newJob|
)