Terminy warsztatów online na żywo z trenerami dotyczy kursu: Analityk Biznesowy

Przypominamy, że wymagana jest obecność na 50% zajęć oraz zaliczenie testu końcowego, aby otrzymać certyfikat ukończenia naszego kursu.

Warsztat online I
20.04.2024 10:00 – 15:00
Warsztat online II
21.04.2024 10:00 – 15:00
Warsztat online III
11.05.2024 10:00 – 15:00
Warsztat online IV
12.05.2024 10:00 – 15:00
Warsztat online V
18.05.2024 10:00 – 15:00
Warsztat online VI
19.05.2024 10:00 – 15:00
Warsztat online VII
25.05.2024 10:00 – 15:00
Warsztat online VIII
01.06.2024 10:00 – 15:00
Warsztat online IX
02.06.2024 10:00 – 15:00

Warsztat online X
08.06.2024 10:00 – 15:00

Egzamin
do 22.06.2024

return(
  newJob|
)