Branża IT potrzebuje testerów automatyzujących!

Otwórz nowe drzwi w IT jako Tester Automatyzujący! Naucz się tworzyć skrypty automatyzacyjne i zapewnij wysoką jakość oprogramowania. Stań się niezastąpionym ekspertem w testowaniu aplikacji i dołącz do naszego bootcampu już dziś!

// Zapisz się na kurs!
online z trenerami
i tylko w weekendy
Następny kurs zaczyna się
6 lipca 2024
i kończy 3 listopada 2024
Nasi trenerzy pracują m.in. w:
Nasi kursanci rozwijają się dzięki Cisco
Czego się nauczysz?
Zdobędziesz wiedzę z zakresu teorii testowania i automatyzacji testów, systemów kontroli wersji, narzędzi takich jak Microsoft Teams, Jenkins, Confluence, Slack, Gerrit, Gitlab i GitHub.

Nauczysz się podstaw programowania w Pythonie, obsługi REST API / SOAP, Behavior-Driven Development, Robot Framework oraz Selenium z wykorzystaniem Pythona.

Poznasz także serwery CI/CD oraz teorię automatyzacji testów w kontekście projektowym.

Przygotujemy Cię także do technicznych rozmów rekrutacyjnych oraz wprowadzimy w zagadnienia Agile i Scrum.
Ile trwa kurs?
20 tygodni do zdobycia nowego zawodu!

20 dni warsztatowych online w weekendy

2 tygodnie czasu na podejście do egzaminu wewnętrznego
Twoje zaangażowanie
Około 7-14 godzin tygodniowo w tym 6-12 godzin warsztatów online na żywo z trenerami.

Sumarycznie około 145 godzin edukacji.

Lekcje wideo, skrypty z zajęć, artykuły podsumowujące, testy i ćwiczenia.

Dożywotni dostęp do wszystkich materiałów edukacyjnych i platformy.
Ile to kosztuje
4850 zł
z możliwością rozłożenia na raty 0 %
Forma zajęć
Warsztarty online na żywo z trenerami (90 %)

oraz samodzielna nauka, w tym wykonywanie zadań praktycznych.

Następny kurs rozpoczyna się

Cena
Liczba miejsc
Tester Automatyzujący 6 lipca 2024
20 tygodni nauki z trenerami

4850 zł

Liczba miejsc: 6/10

Kolejne kursy

Tester Automatuzujący z egzaminem ISTQB
6 lipca 2024
egzamin ISTQB w cenie

5350 zł

Liczba miejsc: 6/10

Co mówią nasi absolwenci?

Ewelina Dworakowska
Farmaceutka a obecnie Junior Tester
Kurs Tester manualny jest świetny, polecam każdemu. Nie miałam zupełnie doświadczenia z testowaniem, a oni nauczyli mnie wszystkiego od podstaw bardzo przejrzysty sposób.
Katarzyna Maryańska
managerka wspierająca startupy, mama na urlopie macierzyńskim
Kurs Tester Manualny został stworzony dla osób, które tak jak ja dopiero chcą wejść w świat IT. Materiał jest podany w ciekawy, przystępny sposób, a prowadzący są pomocni i zaangażowani.
Serdecznie polecam kurs osobom, które marzą o zdalnej pracy lub chcą poszerzyć swoje horyzonty:)
Iga Prochowska
prowadzi agroturystykę w górach
Miałam duże oczekiwania w stosunku do jakości szkolenia, nie zawiodłam się:) Program szkolenia okazał się być bardzo obszerny: tematyka wykraczała daleko poza wiedzę z dziedziny testowania manualnego, obejmowała także podstawy programowania, wiedzę z zakresu wytwarzania oprogramowania a także bardzo cenne wskazówki od specjalisty HR ułatwiające znalezienie pracy w zawodzie.

Buduj satysfakcjonującą karierę jako
Tester Automatyzujący

Średnie zarobki Testerów Automatyzujących przekraczają znacznie średnią krajową. Mediana zarobków wynosi 9 630 PLN brutto. Źródło: Badania płac w sektorze IT.Źródło: Wynagrodzenia.pl
Tester Automatyzujący to zawód, w którym istnieje znaczące zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów, co przekłada się na obfite możliwości zatrudnienia w branży IT.
Testerzy Automatyzujący znajdują zatrudnienie w szerokim spektrum branż, w tym przede wszystkim w sektorze technologicznym, telekomunikacyjnym, finansowym oraz produkcyjnym.
Rola Testera Automatyzującego wymaga zarówno umiejętności technicznych, jak i analitycznych, co otwiera możliwości rozwoju dla osób o różnym profilu zawodowym.
// Zapisz się na kurs

Jeszcze Cię nie przekonaliśmy?
Dowiedz się więcej!

{1}
Warsztat 1 // Wprowadzenie i podstawy testowania, techniki projektowania testów cz. 1
- Definicje
- Testowanie, a zapewnienie jakości.
- Pomyłki, defekty i awarie.
- Siedem zasad testowania.
- Podstawy testowania statycznego.
- Typy testów statycznych.
- Korzyści z testów statycznych.
- Różnice między testem statycznym a dynamicznym.
- Proces przeglądu.
- Typy przeglądu.
- Role w przeglądzie.

Czas trwania warsztatu: 6 godzin
{2}
Warsztat 2 // Techniki projektowania testów cz. 2
- Techniki dynamiczne.
- Wybór technik testowania.
- Techniki czarnoskrzynkowe i białoskrzynkowe.
- Techniki oparte na doświadczeniu.

Czas trwania warsztatu: 6 godzin
{3}
Warsztat 3 // Systemy kontroli wersji, wprowadzenie do linux i innych narzędzi
- Podstawy Git, przydatne komendy.
- Zapoznanie z GitHub, stworzenie własnego projektu na GitHub.
- Jira.
- Statusy oraz flow zadań i błędów.
● Procedury, materiały pomocnicze w testowaniu – Microsoft Teams, Confluence, Slack, GitLab, Gerrit.
- svn – podstawowe komendy.
- Linux – podstawowe komendy, operacje na plikach.

Czas trwania warsztatu: 6 godzin

{4}
Warsztat 4 // Teoria automatyzacji testów
- Poziomy testów, piramida testów.
- Proces wytwarzania oprogramowania i miejsce na fazę testową, różnice Waterfall vs Agile.
- Warsztat pracy oraz typowe zadania testera.
- Czym jest automatyzacja?
- Projektowanie testów, a ich automatyzowanie.
- Wybór testów do zautomatyzowania (testy regresji, retesty).
- Dlaczego nie da się zautomatyzować wszystkiego?
- Zalety automatyzacji.
- Wady i ryzyka przy automatyzacji, często popełniane błędy.
- Automatyzacja a AI (narzędzia oparte na AI, pisanie kodu z pomocą AI).
- Praktyczne zadania.
- Ćwiczenia z prompt engineeringu.

Czas trwania warsztatu: 6 godzin
{5}
Warsztat 5 // Wprowadzenie do bazy danych cz. 1
- Rodzaje i architektura aplikacji.
- Dokumentacja: BPMN, UML.
- Bazy danych.


Czas trwania warsztatu: 6 godzin
{6}
Warsztat 6 // Wprowadzenie do bazy danych cz. 2
- Rodzaje baz danych.
- Klienci baz danych.
- Podstawy języka SQL.

Czas trwania warsztatu: 6 godzin
{7}
Warsztat 7 // Rodzaje testów w praktyce
- Testowanie stron webowych: Rest/API, single page, formularze.
- E-commerce.
- Testy wydajnościowe.
- Testy stron responsywnych.
- Testy aplikacji mobilnych.
- Urządzenia mobilne - responsywność.
- User Experience - testy użyteczności.
- Testy gier.
- Ćwiczenia z wykorzystaniem poligonu testerskiego: sklepzbugami.pl

Czas trwania warsztatu: 6 godzin
{8}
Warsztat 8 // Podstawy programowania Python cz. 1
- Tester automatyczny, a programowanie
- Język programowania – Python (czym jest, jak widzi programy, jak widzi je programista)
- Środowisko uruchomieniowe
- Podstawy składni, zasady pisania w Pythonie

Czas trwania warsztatu: 6 godzin
{9}
Warsztat 9 // Podstawy programowania Python cz. 2
- Proste typy obiektów – liczby, łańcuchy znaków, listy, słowniki, krotki
- Typy dynamiczne
- Łańcuchy znaków
- Operacje na plikach
- Pętle – if, while, for, iteratory
- Funkcje, ich tworzenie, definicje i wywołania, argumenty
- Moduły, importowanie, pakiety modułów
- Podstawy programowania obiektowego – klasy, metody, dziedziczenie
- Wyjątki

Czas trwania warsztatu: 6 godzin
{10}
Warsztat 10 // REST API / SOAP cz. 1
- Koncepcja SOA (Service Oriented Architecture).
- Zalety stosowania usług sieciowych.
- SOAP vs REST.
- REST API - teoria - rodzaje metod HTTP, Nagłówki (Headers) sposoby prezentacji zasobów, testy funkcjonalne REST API - na co zwrócić uwagę.
- Swagger jako narzędzie do dokumentowania REST API.
- Postman - przedstawienie funkcjonalności narzędzia.
- Postman - automatyzacja testów na przykładzie REST API (metody typu GET)- praktyka, zarządzanie środowiskami, tworzenie dokumentacji, monitoring requestów, zmienne środowiskowe.
- Postman CLI.
- JSON Server - jako sandbox REST API - instalacja, przedstawienie rodzajów zasobów.
- Postman - automatyzacja testów - metody typu PUT, POST, DELETE - Praktyka.
- NewMan - uruchamianie testów PostMan'a z CMD.

Czas trwania warsztatu: 6 godzin
{11}
Warsztat 11 // REST API / SOAP cz. 2
- SOAP - teoria - SOAP Envelopes, Dokument SOAP - Zadania i odpowiedzi.
- WSDL - składnia.
- Zaimplementowanie testu SOAP w Postman.
- Testy REST API/SOAP w Python, PyTests, Requests.
- Utworzenie środowiska deweloperskiego.
- Testy REST API dla metod GET, POST, PUT, DELETE oraz testy serwisu SOAP.
- Walidacja odpowiedzi na bazie JSON Schemas.
- Równolegle uruchamianie testów.
- Generowanie raportu HTML z wynikami testów.

Czas trwania warsztatu: 6 godzin
{12}
Warsztat 12 // Behavior-Driven Development
- Given/When/Then/And/But.
- Struktura folderów.
- Feature file overview.
- Step definition file.
- Setup I teardown – environment.py overview.
- Running one file from command line from configuration (with tag with name).
- Running all files.
- Omowienie rezulatatu.
- Parametryzacja stepów.
- Udostępnianie danych miedzy stepami: context.
- Scenario Outline.
- Używanie tagów.
- Generowanie raportu Allure.
- Inne funkcjonalności z Behave.
- Wykorzystanie AI do testowania.

Czas trwania warsztatu: 6 godzin
{13}
Warsztat 13 // Robot Framework, Selenium z użyciem Pythona cz. 1
- Wprowadzenie do Robot Frameworka i instalacja.
- Budowa testu w Robot Frameworku.
- Podstawowa składnia.
- Zapoznanie z blibliotekami, dodawanie bibliotek.
- Instrukcje warunkowe.
- Pętle.
- Tworzenie pierwszego testu w Robot Frameworku z użyciem Selenium.

Czas trwania warsztatu: 6 godzin
{14}
Warsztat 14 // Robot Framework, Selenium z użyciem Pythona cz. 2
- Czytanie wyników (logów) w przeglądarce.
- Przegląd Frameworków (Alternatywy cypressa).
- Tworzenie własnych Keywordów.
- Podstawy lokalizacji elementów strony internetowej.
- Wykorzystanie XPath.

Czas trwania warsztatu: 6 godzin
{15}
Warsztat 15 // Teoria automatyzacji testów w szerszym kontekście projektowym, techniczne rozmowy rekrutacyjne
- Piramida poziomów testów a piramida testów automatycznych.
- Podejścia do tworzenia testów automatycznych.
- Kryteria wyboru podejścia do automatyzacji i metody wdrażania jej w projektach (np. czym jest proof of concept).
- Umiejscowienie czynności związanych z automatyzacją w pracy testera (pogodzenie z innymi zadaniami) oraz w cyklu wytwarzania oprogramowania.
- Umiejętności programistyczne oraz ogólnotechniczne kluczowe dla testera automatyzującego.
- Przegląd języków programowania oraz narzędzi do automatyzacji popularnych na obecnym rynku pracy, reużywalność uniwersalnych kompetencji.

Czas trwania warsztatu: 6 godzin
{16}
Warsztat 16 // CI/CD
- Teoria - Continiuous Integration/Continiuous Delivery/Continious Deployment.
- Serwery CI/CD - Wprowadzenie do Jenkinsa.
- Docker - Wprowadzenie - część praktyczna - podstawowe komendy.
- Instalacja Jenkinsa z obrazu dockerowego.
- Jenkins Pipelines - Pierwsze uruchomienie testów API na serwerze CI.
- Jenkins - Architektura - Master -> Slave.
- Stworzenie feature branchy - parametryzacja buildów.
- Napopularniejsze pluginy - Raportowanie.
- Wprowadzenie do GitHub Actions.
- Github Actions Marketplace.
- Uruchomienie workflow z testami API.
- Tworzenie raportów i artefaktów.

Czas trwania warsztatu: 6 godzin
{17}
Warsztat 17 // Agile i Scrum
- Agile - wprowadzenie.
- Manifest programowania zwinnego.
- Agile vs Waterfall.
- Scrum.
- Wartości i Fundamenty Scruma.
- Zespół Scrumowy.
- Wydarzenia w Scrumie.
- Artefakty Scruma.
- Kanban.
- Estymacja.

Czas trwania warsztatu: 6 godzin
{18}
Warsztat 18 // Kompetencje miękkie w pracy Testera Automatyzującego
- Facylitacja - co to za umiejętność?
- Organizacja efektywnego spotkania
- Techniki komunikacyjne prowadzącego spotkanie
- Rodzaje spotkań w codziennej pracy Testera Automatyzującego
- Metody angażujące uczestników podczas spotkań zdalnych
- Burza i opór podczas spotkania - jak sobie radzić?
- Dobre zakończenie spotkania - jak to zrobić?

Czas trwania warsztatu: 6 godzin
{19}
Warsztat 19 // HR / przygotowanie do rekrutacji
- Rynek pracy (gdzie szukać pracy, portale pracy i inne źródła pozyskiwania Kandydatów).
- Dokumenty Aplikacyjne (dobre praktyki w tworzeniu CV i responsywnego profilu na Linkedin).
- Narzędzia wykorzystywane podczas rekrutacji (diagnostyka jednym z nich).
- Rozmowa rekrutacyjna z perspektywy rekrutera (TOP5 pytań, które zawsze padają).
- Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej.

Czas trwania warsztatu: 6 godzin
{20}
Warsztat 20 // Przygotowanie do egzaminu ITSQB
Podsumowanie teorii testowania i testy próbne oparte na oficjalnych pytaniach publikowanych przez SJSI, a także przypominanie zagadnień związanych z egzaminem.

Czas trwania warsztatu: 6 godzin
Zdobądź branżowy certyfikat!
Uzyskanie certyfikatu po ukończeniu Bootcampu Tester Automatyzujący jest niezwykle istotne, ponieważ potwierdza zdobycie wiedzy i rozwój umiejętności w obszarze testowania automatycznego. Posiadanie certyfikatu po tym Bootcampie staje się kluczowym elementem sukcesu w tej specjalizacji. Posiadanie certyfikatu świadczy o zdolności do profesjonalnego i skutecznego przeprowadzania testów automatycznych oraz tworzenia solidnych i efektywnych rozwiązań w obszarze testowania oprogramowania. Posiadanie tego certyfikatu potwierdza gotowość do profesjonalnego wykonywania różnorodnych zadań związanych z automatyzacją testów, a także umiejętność pracy w zespole w celu tworzenia wysokiej jakości produktów oprogramowania.

Kurs obejmuje wszystkie zagadnienia wymagane do przystąpienia do egzaminu certyfikującego International Software Testing Qualifications ISTQB® a naszym Partnerem jest SJSI - jedyne w Polsce centrum akredytacyjne ISTQB®
{^^}

Poznaj naszych trenerów

Joanna Rusin
Technical Leader
Technical Leader oraz programistka testów automatyzujących, która pracuje w prężnie rozwijającym się zespole wrocławskiej Nokii. W branży od roku 2017, wstępnie pracująca, jako testerka manualna, później automatyzująca. Poza obowiązkami związanymi z testowaniem aktywnie działa na rzecz kobiet w IT – pisząc artykuły dla mamopracuj.pl i HR Business Partner, działając w wielu przedsięwzięciach projektu Girls For Girls. Jej zainteresowania to psychologia, zdrowy styl życia, książki kryminalne, a także podróże.
Tomasz Klepacki
Test Automation Lead/QA and Devops Team Lead
Test Automation Lead oraz Test Architect w JIT Team. Tester z ponad 13-letnim doświadczeniem. Od 10 lat specjalizuje się w projektowaniu, rozwoju i utrzymaniu testów automatycznych dla aplikacji webowych oraz testów wydajnościowych. Doświadczenie w obszarze testowania zdobywał min. w projektach w branży ubezpieczeniowej, morskiej, zarządzania informacją oraz e-commerce. Obecnie pełni rolę Test Leada w greckiej firmie Signal Ocean, która dostarcza platformę, odpowiedzialną za analizę danych dla branży zarządzania statkami. Entuzjasta testowania automatycznego, nowych technologii oraz tematyki Test Ops. Poza pracą typowo projektową udziela się w społeczności testerskiej jako speaker oraz trener. Twórca autorskiego bloga o nazwie automatyzacja.it, gdzie przekazuje swoją wiedzą związaną z automatyzacją testów.
Amelia Walter - Dzikowska
QA & Test Automation Engineer
Specjalistka QA i testerka automatyzująca, certyfikowana ISTQB Test Automation Engineer. Przez kilka lat w branży IT miała okazję pracować w firmach różnej wielkości, w projektach z różnych branż i krajów, w kilku językach obcych i z kilkoma językami programowania. Zajmuje się głównie automatyzacją testów GUI i API aplikacji webowych. Absolwentka studiów podyplomowych z programowania w Pythonie oraz licznych kursów, entuzjastka ciągłego rozwoju i testowania różnorodnych metod nauki. Twórczyni internetowa i prelegentka na konferencjach technologicznych.
Wocjech Becla
Business Development Manager, Akredytowany Trener ISTQB
Były listonosz, grabarz i ghostwriter. Od 2012 związany z branżą gier. Obecnie producent w Madmind Studio odpowiedzialny za grę Succubus. Ma duże doświadczenie w testowaniu aplikacji mobilnych i webowych. Nauczyciel akademicki i certyfikowany trener ISTQB.
Milena Wróblewska
Milena Wróblewska
HR Manager
Certyfikowana coach, specjalizująca się w zarządzaniu talentami. Zajmuje się HR po stronie biznesu w dużych międzynarodowych koncernach. Absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Na co dzień związana z agencją TimShel.
Wojciech Rusin
Java Developer
Z wykształcenia mgr inż. Automatyki i Robotyki. Od 2019 ściśle związany z branżą IT. Obecnie pracuje w firmie dostarczającej systemy klasy ERP, programując w Javie z częstym wykorzystaniem baz danych oraz SQL’a. Chętnie dzieli się wiedzą na tematy przebranżowienia oraz programowania. Jego zainteresowania to sport, literatura z dziedziny rozwoju osobistego oraz finansów. Jego życiowa maksyma to: „Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione.” – Nelson Mandela
Iwona Andrejewicz
Test Automation Specialist
Test Automation Lead Certyfikowana ekspertka automatyzująca testy, która wykazuje głęboką pasję do rozwiązywania problemów. Odpowiada za pisanie i utrzymanie wielu frameworków do automatyzacji testów w interfejsie użytkownika, wykorzystując Pythona, Playwright oraz Selenium. Zajmuje się głównie automatyzacją testów interfejsu użytkownika.
Poza działalnością zawodową jest zaangażowanym wolontariuszem w organizacji poświęconej wzmacnianiu pozycji młodych osób, zwłaszcza kobiet, w ich drodze do sektora IT.
Maciej Jaskulski
UX Researcher
Od ponad 5 lat związany z wytwarzaniem aplikacji mobilnych, najpierw jako tester oprogramowania, obecnie jako UX researcher. Zajmował się również szerzeniem wiedzy na temat testowania aplikacji mobilnych, zwłaszcza tych pisanych we Flutterze, jako prelegent na meetupach, współtwórca pierwszego meetupu poświęconego wyłącznie testowaniu produktów mobilych - LogCat.
Patryk Taranczewski
Scrum Master
Scrum Master z doświadczeniem produktowym. Posiada certyfikaty PSM II, PSPO I oraz SPS Wspierał zarówno małe zespoły startupowe jak i te pracujące w projektach wielkiej skali dla takich korporacji jak Vans czy The North Face. Jako pierwszy nagrał polską wersję audiobooka „Przewodnik po Scrumie”
Ewelina Gałęzowska-Szomborg
Trenerka Biznesu, Dyplomowany Trener Szkoły Trenerów
Prowadziła ponad 1220 dni szkoleniowych z zakresu HR, kierowniczych i osobistych umiejętności. Coach ACC ICF Global, specjalista od coachingu indywidualnego, zespołowego i grupowego. Facylitator wspierający zespoły w osiąganiu celów biznesowych. Certyfikowana Trenerka Everything DiSC, wykorzystuje narzędzie DiSC® w pracy. Socjolog z wykształcenia, studia na Uniwersytecie Gdańskim, podyplomowe z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Politechnice Gdańskiej.
Partnerzy

Masz pytania
odnośnie kursu?

Wypełnij formularz, a jeden z naszych specjalistów skontaktuje się z Tobą, aby przekazać Ci więcej szczegółów na temat kursu.
Napisz do nas

    return(
      newJob|
    )